حکایت| مهمان پررو

پیرمردی بود فقیر که سا لها پیش همسرش مرده بود و در خانه تنها زندگی میکرد

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

218 روز قبل

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

218 روز قبل
کاردستی | جوجه های دایر های

چی لازم داریم؟ چسب مایع، جعب هی خالی، قیچی، کاغذ یا مقوای رنگی، یک شاخه خشک ماژیک مشکی

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

218 روز قبل
داستان | اول ایمنی

ظهر، پدر علی با یک کیسه دارو به خانه آمد. علی رفت و سلام کرد. تا چشمش به داروها افتاد با تعجب گفت: «چقدر دارو! » 

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

218 روز قبل

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

218 روز قبل
سرگرمی | آیین نگارش

سلام دوست خوبم. امیدوارم کوتا هنویسی را خوب یاد گرفته باشی.

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

218 روز قبل

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

218 روز قبل
داستان| حرف های مادر و دختری

من و مادرم حر فهای مادر و دختری زیادی داریم. مثلا من همیشه درباره تربیت عروسکهایم از مادرم کمک میگیرم.

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

218 روز قبل

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

218 روز قبل

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

218 روز قبل

شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

224 روز قبل

شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

224 روز قبل
دانستنیها| خرس قطبی سلطان قطب شمال

آیا میدانستید که خرس قطبی...

شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

224 روز قبل
شعر کودک | شیر سنگی

در ورودی پارک کوهسنگی مشهد، مجسمه دو شیر سنگی قرار دارد. این مجسمهها را شهردار میلان )یکی از شهرهای ایتالیا( در سال ۱۳۱۸ به شهر مشهد هدیه کرده است

شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

224 روز قبل