حکایت| مهمان پررو

پیرمردی بود فقیر که سا لها پیش همسرش مرده بود و در خانه تنها زندگی میکرد

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

98 روز قبل

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

98 روز قبل
کاردستی | جوجه های دایر های

چی لازم داریم؟ چسب مایع، جعب هی خالی، قیچی، کاغذ یا مقوای رنگی، یک شاخه خشک ماژیک مشکی

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

98 روز قبل
داستان | اول ایمنی

ظهر، پدر علی با یک کیسه دارو به خانه آمد. علی رفت و سلام کرد. تا چشمش به داروها افتاد با تعجب گفت: «چقدر دارو! » 

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

98 روز قبل

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

98 روز قبل
سرگرمی | آیین نگارش

سلام دوست خوبم. امیدوارم کوتا هنویسی را خوب یاد گرفته باشی.

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

98 روز قبل

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

98 روز قبل
داستان| حرف های مادر و دختری

من و مادرم حر فهای مادر و دختری زیادی داریم. مثلا من همیشه درباره تربیت عروسکهایم از مادرم کمک میگیرم.

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

98 روز قبل

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

98 روز قبل

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

98 روز قبل

شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

104 روز قبل

شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

104 روز قبل
دانستنیها| خرس قطبی سلطان قطب شمال

آیا میدانستید که خرس قطبی...

شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

104 روز قبل
شعر کودک | شیر سنگی

در ورودی پارک کوهسنگی مشهد، مجسمه دو شیر سنگی قرار دارد. این مجسمهها را شهردار میلان )یکی از شهرهای ایتالیا( در سال ۱۳۱۸ به شهر مشهد هدیه کرده است

شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

104 روز قبل