دانستنیها| ۵ نکته ی جالب از دنیای خودروها

اولین ماشین دنیا را 135 سال پیش، فردی ب هاسم «کارل بنز » ساخت. این ماشین خیلی شبیه به خودروهای امروزی نبود. سه تا چرخ داشت و ته ته سرعتش 16 کیلومتر بر ساعت بود. یعنی تقریبا برابر با میانگین سرعت یک دوچرخه سوار امروزی در شهر.

دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

6 روز قبل
سرگرمی | کتاب داستانهای من و مامان

سلام دوستان خوبم این روزها که بیشتر در خانه هستید د لتان م یخواهد یک هدیه ی اختصاصی برای مادرتان تهیه کنید؟

دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

6 روز قبل
کاردستی | قاشق پنگوئنی

حتما پنگوئنها را میشناسی. موجودات بامزه ای هستند که در قطب زندگی می کنند. آماده ای تا یک یا چندتا پنگوئن داشته باشی؟ کار سختی نیست و میتوانی به سادگی با وسایل قابل بازیافت و دورریختنی که توی خانه هم پیدا م یشود، آن را درست کنی. چیزهایی که لازم داری؛ یک تکه مقوای مشکی، یک تکه مقوای کوچ کتری ...

دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

6 روز قبل
حکایت | آش نخورده و دهان سوخته

در روزگاران گذشته مرد پارچ هفروشی شاگردی به نام محمود داشت.

دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

6 روز قبل

دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

6 روز قبل
داستان| شاخماه منظم میشود

شاخماه داد زد: «مامان چهار تا از کفشام نیست. عجله دارم. م یخوام برم با دوستام بازی کنم ». مادر که در حال خشک کردن چهار تا دستش بود، گفت: «پسرم! چرا مثل ما، هم هی کف شهات رو کنار هم نم یذاری؟! »

دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

6 روز قبل
سرگرمی | بازی حوا سجمع هستی یا نه؟

دوستان خوبم م یخواهیم یک بازی قدیمی را به شما معرفی کنیم. تعداد بازیکنان از دو نفر به بالا و سن از ۶ سال به بالاست. این بازی را هم م یتوان در خانه و محیط بسته و هم در بیرون و مثل پارک، حیاط، مدرسه و ... اجرا کرد. 

دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

6 روز قبل

سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰

12 روز قبل

سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰

12 روز قبل

سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰

12 روز قبل

سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰

12 روز قبل

سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰

12 روز قبل

سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰

12 روز قبل
کاردستی| کلاه کاموایی(جا کلیدی)

چی لازم داریم؟ کاموا قیچی خ طکش لول هی دستمال کاغذی

یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰

14 روز قبل

یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰

14 روز قبل