سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

80 روز قبل
داستان | آسیابان و روباه زیرک

در زمانهای قدیم، آسیابانی بود. او متوجه شد که دوتا از کیسه های آردش خالی شده و مقداری آرد هم روی زمین ریخته شده است. 

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

80 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

80 روز قبل
شعر | جغد خوش خواب

در دل یک نارون لانه دارد جغد پیر مانده بر روی دلش حسرت یک خواب سیر

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

80 روز قبل
سرگرمی| جنگل شلوغ پلوغ

بچه ها، در این جنگل شلوغ چند حیوان خودشان را مخفی کرده اند تا شما آن ها را پیدا کنید. بعد از پیدا کردنشان، نقاشی را با سلیقه و زیبا رنگ کنید.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

80 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

80 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

80 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

86 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

86 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

86 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

86 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

86 روز قبل
داستان| دستبند گمشده

مادرم می گفت: «دخترم اون دستبند برای دستت بزرگه. ممکنه توی راه بیفته. بذار بزرگ تر که شدی دستت کن. »

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

86 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

86 روز قبل

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰

94 روز قبل