روز مادر مبارک

شعر

روز تو از راه اومده

عجب روز قشنگیه

هدی هی من برای تو

گلهای رنگی رنگیه

دلم میخواد تا آسمون

بره صدای خند ههات

مامان جونم دوست دارم

بوسه م یذارم رو لپات

2 بهمن, 1400 14:36