شعر | نان خوشمزه

شعر

مادر بزرگم جمعه ها

با آرد میسازد خمیر

توی تنور هیزمی

نان میپزد، نان فطیر

با خنده میگوید بیا

اینجا کنار من بمان

این چانه را از من بگیر

با آن بپز یک تکه نان

وقتی که نانت پخته شد

با خواهرت تقسیم کن

با خندهای بر روی لب

نان را به او تقدیم کن

 

 

فطیر: نانی که از

مخلوط شیر، تخم

مرغ، آرد و شکر

درست میشود.

چانه: گلوله خمیر به

اندازهای که یک نان

از آن پخته شود.

 

1 بهمن, 1400 16:39