دانستنیها| ۵ نکته ی جالب از دنیای خودروها

دانستنیها

اولین ماشین دنیا را 135 سال پیش، فردی ب هاسم «کارل بنز » ساخت. این ماشین خیلی شبیه به خودروهای امروزی نبود. سه تا چرخ داشت و ته ته سرعتش 16 کیلومتر بر ساعت بود. یعنی تقریبا برابر با میانگین سرعت یک دوچرخه سوار امروزی در شهر.

چند هزار سال

پیش از اینکه آقای

بنز دست به کار ساختن اولین

خودرو بشود، چرخ

اختراع شد هبود اما

کسی آ نوقتها

نمیدانست از این

اختراع مهم میشود

برای حمل ونقل

استفاده کرد.

در سال های گذشته ماشین ها کمکم پیشرفته شدند و

تعدادشان هم بیشتر و بیشتر شد. طوری که الان در جهان

یک میلیارد و 200 میلیون خودرو وجود دارد. این عدد البته

دقیق نیست؛ یعنی کسی هم هی خودروهای هم هی کشورهای

جهان را نشمرد هاست و براساس اطلاعات کلی، این عدد را

حدس زده اند. برای

این که بدانی یک میلیارد

و 200 میلیون چقدر

بزرگ است، بد نیست

بدانی کل جمعیت جهان

حدود 8میلیارد است.

حالا اینهمه ماشین کجا ساخته م یشود؟ خب البته در کشورهای مختلف اما چین ب هتنهایی

حدود ی کچهارم ماشی نهای دنیا را م یسازد و آ نها را به کشورهای دیگر م یفروشد.

برخلاف چیزی که ما توی خیابا نها م یبینیم، هم هی خودروها یک شکل و یک اندازه

نیستند و امکانات مشابهی ندارند. مثلا یک نوع «لیموزین » وجود دارد که طولش

بیشتر از 30 متر است. این لیموزین که طولان یترین خودروی جهان است، 26 تا

چرخ دارد ب ه علاو هی امکانات عجیبی مثل استخر

و باند فرود بالگرد!

27 دی, 1400 15:29