شعر| مامان همه‌کاره

شعر

وقتایی که مریض میشم

مامان میشه پرستارم

خیاط میشه وقتایی که

مامان من لباس پاره دارم

 

به گلدونای خونه مون

با مهربونی میده آب

برام لالایی میخونه

شبا که میشه وقت خواب

خونه رو جارو میکنه

لباسا رو تا میکنه

هر چیزی رو که گم میشه

با خنده، پیدا میکنه

مامان رو خیلی دوست دارم

قدر مامانو میدونم

دلم میخواد کمک کنم

به مامانم تا میتونم

21 دی, 1400 17:33