شعر | دست های پدر

شعر

دینگ دینگ دینگ

کی زنگ میزنه؟!

پشت درمون

بابای منه

خش خش خش

چیا خریده؟

با دستای پر

خونه رسیده

جغ جغ جغ

یه کفشه باهاش

خریده اونو

برای داداش

هور هور هور

خریده یه سوت

با یه توپ زرد

که بزنیم شوت

اما تیک و تاک

صدای ساعت

می گه که باید

کرد استراحت

این موقع شب

همسایه خوابه

یه بچ هی خوب

تو رختخوابه

19 دی, 1400 17:20