شعر کودک| قهرمان دوست‌داشتنی

شعر کودک

در ورزش کشتی ایران
تختی همیشه قهرمان بود
روی تشک مردانه میرفت
مردی قوی و پهلوان بود


در فکر مردم بود و یاری
هرجا که جسمی ناتوان بود
با دستهای مهربانش
او دستگیر دیگران بود


در بین مردم راه میرفت
با سادگی و با محبت
هرگز نشد او توی دنیا
درگیر خودبینی و شهرت


در مهربانی توی اخلاق
الگوی هر پیر و جوان است
با اینکه تختی بین ما نیست
نامش همیشه جاودان است

29 آذر, 1400 17:25