کاردستی| فرش های کاموایی

کاردستی

چی لازم داریم؟ سرقیچی کامواها ، چسب مایع، مقوای باطله )جعبه شیرینی(

چطوری درست کنیم؟
جعبه ی شیرینی رابه اندازه دلخواه برش دهید. از بالا چسب
بزنید. خودتان طرح و مدل فرش را انتخاب کنید و مطابق آن
کامواها را کنار هم روی مقوا بچسبانید. )دقت کنید هیچ قسمتی
از فضای جعبه خالی نماند(
اضافه های کاموا را قیچی کنید.بعد از خشک شدن پشت دو طرف فرش را چسب بزنید.
ریشه ها را بچسبانید. فرش کاموایی شما آماده است.

28 آذر, 1400 18:50