شعر کودک| بابای خوب من

شعر کودک

بابای خوبم
یک پاکبان است
با شهر و کوچه
او مهربان است


هرجا ببیند
خاک و زباله
یا چوب خشک و
برگِ مچاله


از صورت شهر
او میکند پاک
با یک اشاره
فوری و چالاک


هم صحبتش یک
جاروی زیباست
جارو رفیق
شبهای باباست


خش خش صدایش
میآید آرام
در گوش کوچه
هر صبح و هر شام


با او تمامِ
این شهر زیباست
بابا رفیقِ
پاکیزگی‌هاست

23 آذر, 1400 17:14