شعر کودک| گل زعفران

شعر کودک

هزاران گل خدا داد
به خاک سرد و خسته
یکی را دانه دانه
یکی را دسته دسته


از این گل‌های زیبا
که حالا در جهان است
گمانم بهترینش
گلی چون زعفران است


لبش سرخ و دلش زرد
طلای سرخ ایران
شده زیبا و رنگین
از او، خاک خراسان

23 آذر, 1400 16:56