شعر کودک| مهربونی یخچال

شعر کودک

یخچال خونه ی ما جادار و مهربونه به من خوراکی م یده بدون هیچ بهونه

 


مامان میگه نباید
هی درشو وا کنم
سر بکشم تو یخچال
توشو تماشا کنم


میرم سراغ یخچال
دلم خوراکی م یخواد
درش رو زود م یبندم
تا که صداش در نیاد

25 آبان, 1400 14:36