شعر کودک| ماه پاره

شعر کودک

خواهر گلم
ناز و کوچک است
دست و پای او
چون عروسک است

توی آسمان
ما هپاره است
چشم روشن‌اش
چون ستاره است

او نشسته در
باغ این دلم
شور و شوق از او
گشته حاصلم

او که میرود
روی پا و دست
زیر چشمم است
هر کجا که هست

23 آبان, 1400 17:17