شعر مناسبتی| نوجوان فداکار

شعر مناسبتی

وقتی که قلبی مهربان داری تو می‌توانی قهرمان باشی خیلی بزرگی و دلت دریاست وقتی که حتی نوجوان باشی

نوجوان فداکار

وقتی که قلبی مهربان داری

تو می‌توانی قهرمان باشی

خیلی بزرگی و دلت دریاست

وقتی که حتی نوجوان باشی

 

در لحظه‌های سخت و پیچیده

معنای مهر و عشق و ایثاری

اول به فکر دیگران هستی

این است معنای فداکاری

 

با دست کوچک می‌توان حتی

الگوی خوب مهربانی شد

مثل علی لندی که نام او

خیلی بزرگ و جاودانی شد

11 آبان, 1400 15:55