شعر |گلودرد هود

شعر

یک هود هستم

در فست فودی

راه گلویم

چرب است و دودی

 

بوها مرا سخت

درگیر کرده

روی صدایم

تاثیر کرده

 

حالم گرفته

ای آشپزجان!

گاهی بپز آش

با عطر ریحان

23 اسفند, 1400 16:27