شعر | بهترین بابا

شعر

من این را خوب میدانم

که خیلی مهربان بودی

به فکر دیگران بودی

 

صدای خوب تو وقتی

به گوش بچه ها میخورد

غم از دلهایشان میبرد

 

نوازشهای گرمت را

محبت، خنده و شادی

به آنها هدیه میدادی

 

نیامد هیچکس دیگر

شبیه تو در این دنیا

تو بودی بهترین بابا

17 اسفند, 1400 16:39