دانستنی ها| من یک پنگوئن هستم

دانستنی ها

وقتی کوچولو بودم هنوز

ن یتوانستم شنا کنم چون پرهایم

هنوز ضد آب نشده بودند.

 

هیچوقت یک خرس قطبی ندیدم،

چون آ نها در قطب شمال زندگی

میکنند و من در قطب جنوب.

 

دندان ندارم و به کمک تیغهایی

که روی منقار و زبانم هست، غذا

میخورم. غذایم ماهی، میگو و

جانوران دریایی است.

 

سالی یکبار پرهایم میریزد و تا

زمانی که دوباره پرهای جدید ضد

آب در بیاورم، نمیتوانم شنا کنم

برای همین قبلش کلی غذا میخورم

 

سنگ و سنگریزه را به عنوان غذا

میخورم. این کار به هضم غذا کمک

میکند و باعث میشود وزنم بیشتر

شود و تا عمق بیشتری شنا کنم.

 

خیلی به پر و بال خودم میرسم چون اگر

از آنها خوب مراقبت نکنم خاصیت ضد

 

آب خود را از دست میدهند.

 

همراه دوستانم شنا میکنم و غذا

 

میخورم.

 

چون زمین قطب، سرد و یخ است

تخم را روی پایم نگه میدارم تا گرم

شود و تبدیل به جوجه شود.

خیلی خوشحالم چون

حالا خودم بابا شدم.

 

من نمیتوانم زیر آب نفس بکشم

اما م یتوانم ١٠ تا ١۵ دقیقه زیر آب

بمانم و نفسم را نگه دارم.

 

صدای هر کدام از ما با بقیه

دوستانمان فرق دارد و این باعث

میشود که خانواده هایمان صدای

 

ما را به راحتی تشخیص دهند.

3 اسفند, 1400 17:6