دانستنی‌ها| من یک یوزپلنگ هستم

دانستنی‌ها

دوستم پلنگ از من قدبلندتر و

سنگینتر است

من خط اشک دارم اما دوستم خط اشک ندارد. خط اشک،

خطی است که از کنار چشم تا جای دهانم کشیده شده است.

کار خط اشک مشابه کار عینک آفتابی است

دوستم میتواند از درخت بالا برود

اما من نمیتوانم.

 

من از دوستم

سریعتر میدوم

خا لهای من سیاه و توپر هستند، اما وسط خا لهای

دوستم قهو های و شبیه گل هستند

3 اسفند, 1400 16:58