دانستنیها| خرس قطبی سلطان قطب شمال

دانستنیها

آیا میدانستید که خرس قطبی...

شناگر ماهری است و هنگام شنا سرش را از آب

بیرون نگه میدارد.

پوست

سفیدرنگ و

خزگونه اش

او را از سرما

محافظت

 

میکند.

شکار مورد

علاقه اش

فک های

دریایی هستند

که آ نها را

از پشت سر

 

غافلگیر میکند

در زمستان یک یا دو توله ی (بچه ی) سفید پشمالو

 

به دنیا می آورد.

توله ها در ابتدا

کور و ناتوان

هستند اما تا

آخر زمستان

با مراقبتهای

مادر به خوبی

 

رشد می کنند

در بهار

توله ها از

لانه بیرون

میآیند و

از مادرشان

روش شکار

 

را می آموزند.

23 بهمن, 1400 14:20