کاردستی | گلهای بهاری

چی لازم داریم؟ کاغذ رنگی، چسب مایع، مداد، قیچی، چوب کبا ب پزی نازک

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

377 روز قبل
کاردستی | بچین و بساز

چی لازم داریم؟ لوله های مقوایی، کارتن، رنگ گواش یا آبرنگ، قیچی، مداد و خط کش

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

389 روز قبل
کاردستی | جوجه های دایر های

چی لازم داریم؟ چسب مایع، جعب هی خالی، قیچی، کاغذ یا مقوای رنگی، یک شاخه خشک ماژیک مشکی

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

401 روز قبل
کاردستی | لاکپشت بسازید

چیزهایی که لازم داری: چسب، قیچی، مداد، مقوای زرد و سبز

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

412 روز قبل
کاردستی| خرگوش بازیگوش

یکروز در گوش های از خیابان ظرف کثیفی ب ههمراه قاشق و چنگال ی کبارمصرف دیدم. به این فکر م یکردم که چه کار زشتی! جای ای نها درون سطل زباله است نه روی زمین. همان موقع متوجه شدم که سرِ قاشق چقدر شبیه گو شهای خرگوش است و چنگال هم به سبی لهایش شباهت دارد. م یگویی نه؟ بیا امتحان کنیم و با دو قاشق ...

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

426 روز قبل
کاردستی | قاشق پنگوئنی

حتما پنگوئنها را میشناسی. موجودات بامزه ای هستند که در قطب زندگی می کنند. آماده ای تا یک یا چندتا پنگوئن داشته باشی؟ کار سختی نیست و میتوانی به سادگی با وسایل قابل بازیافت و دورریختنی که توی خانه هم پیدا م یشود، آن را درست کنی. چیزهایی که لازم داری؛ یک تکه مقوای مشکی، یک تکه مقوای کوچ کتری ...

دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

433 روز قبل
کاردستی| کلاه کاموایی(جا کلیدی)

چی لازم داریم؟ کاموا قیچی خ طکش لول هی دستمال کاغذی

یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰

441 روز قبل
کاردستی | دایره های رنگی

چی لازم داریم؟ یک تکه کارتن مستطیلی شکل مداد شمعی خطکش قیچی

جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰

443 روز قبل
کاردستی | جیپ کارتنی

امروز میخواهیم با یک کارتن خالی و بشقا بهای یک بار مصرف، یک ماشین زیبا درست کنیم.فراموش نکنید با چیزهایی که گاهی دور م یاندازیم با کمی خلاقیت می توانیم کاردستی های زیبا درست کنیم

شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰

449 روز قبل
کاردستی| فوتبال دستی

چی لازم داریم؟ چوب حصیر یا سیخهای چوبی گیره ی لبا س کارتن قیچی توپ کوچک

دوشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۰

454 روز قبل
کاردستی| فرش های کاموایی

چی لازم داریم؟ سرقیچی کامواها ، چسب مایع، مقوای باطله )جعبه شیرینی(

یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰

462 روز قبل
کاردستی|ساخت جغجغه تنها با 3 وسیله

وقتی آب میخوری با در بطر یها چه کار میکنی؟ شاید شما هم از جمله بچه‌هایی باشید که حوا سشان هست و بطر یها را با در داخل کیسه ی زباله های پلاستیکی بازیافتی می اندازند. اگر این طور است، پس آفرین بر شما! اما جدای از بازیافت میتوانیم با چند تا از این درها و تنها دو وسیله دیگر جغجغه ای بسازیم که هم میتو...

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰

467 روز قبل
کاردستی| نقاشی با کاموا

چی لازم داریم؟ کامواهای رنگی، چسب مایع، قیچی، مقوای سفید نقاشی با کاموا یا جعبه ی شیرینی

دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

475 روز قبل
کاردستی | خرگوش به مهمانی می‌رود

امروز میخواهم شما را با خرگوشی آشنا کنم که م یخواهد لباس بپوشد و به مهمانی خرگو شها برود. خودش م یگوید در این مهمانی قرار است دوس تهایش را پیدا کند. آیا آماد های تا یکی از دوس تهای خرگوش را بسازی و به مهمانی بفرستی؟ این کاردستی با مواد قابل بازیافت ساخته م یشود. پس قاشق ی کبارمصرف پلاستیکی را د...

چهار شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

480 روز قبل
سرگرمی | توفان به پا کن

تا حالا فکر کردی توفان یکهو ازکجا سروکل هاش پیدا م یشود؟ خب بیا با اجازه بزرگ ترها خودمان یکی بسازیم. یک لیوان شیش های بزرگ، خمیر ریش، رنگ خوراکی، یک کاسه، آب و یک قاشق آماده کن و زود برگرد که شروع کنیم. حاضری؟

شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰

505 روز قبل