کاردستی | قاشق پنگوئنی

حتما پنگوئنها را میشناسی. موجودات بامزه ای هستند که در قطب زندگی می کنند. آماده ای تا یک یا چندتا پنگوئن داشته باشی؟ کار سختی نیست و میتوانی به سادگی با وسایل قابل بازیافت و دورریختنی که توی خانه هم پیدا م یشود، آن را درست کنی. چیزهایی که لازم داری؛ یک تکه مقوای مشکی، یک تکه مقوای کوچ کتری ...

دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

6 روز قبل
کاردستی| کلاه کاموایی(جا کلیدی)

چی لازم داریم؟ کاموا قیچی خ طکش لول هی دستمال کاغذی

یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰

14 روز قبل
کاردستی | دایره های رنگی

چی لازم داریم؟ یک تکه کارتن مستطیلی شکل مداد شمعی خطکش قیچی

جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰

16 روز قبل
کاردستی | جیپ کارتنی

امروز میخواهیم با یک کارتن خالی و بشقا بهای یک بار مصرف، یک ماشین زیبا درست کنیم.فراموش نکنید با چیزهایی که گاهی دور م یاندازیم با کمی خلاقیت می توانیم کاردستی های زیبا درست کنیم

شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰

22 روز قبل
کاردستی| فوتبال دستی

چی لازم داریم؟ چوب حصیر یا سیخهای چوبی گیره ی لبا س کارتن قیچی توپ کوچک

دوشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۰

27 روز قبل
کاردستی| فرش های کاموایی

چی لازم داریم؟ سرقیچی کامواها ، چسب مایع، مقوای باطله )جعبه شیرینی(

یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰

35 روز قبل
کاردستی|ساخت جغجغه تنها با 3 وسیله

وقتی آب میخوری با در بطر یها چه کار میکنی؟ شاید شما هم از جمله بچه‌هایی باشید که حوا سشان هست و بطر یها را با در داخل کیسه ی زباله های پلاستیکی بازیافتی می اندازند. اگر این طور است، پس آفرین بر شما! اما جدای از بازیافت میتوانیم با چند تا از این درها و تنها دو وسیله دیگر جغجغه ای بسازیم که هم میتو...

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰

40 روز قبل
کاردستی| نقاشی با کاموا

چی لازم داریم؟ کامواهای رنگی، چسب مایع، قیچی، مقوای سفید نقاشی با کاموا یا جعبه ی شیرینی

دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

48 روز قبل
کاردستی | خرگوش به مهمانی می‌رود

امروز میخواهم شما را با خرگوشی آشنا کنم که م یخواهد لباس بپوشد و به مهمانی خرگو شها برود. خودش م یگوید در این مهمانی قرار است دوس تهایش را پیدا کند. آیا آماد های تا یکی از دوس تهای خرگوش را بسازی و به مهمانی بفرستی؟ این کاردستی با مواد قابل بازیافت ساخته م یشود. پس قاشق ی کبارمصرف پلاستیکی را د...

چهار شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

53 روز قبل
سرگرمی | توفان به پا کن

تا حالا فکر کردی توفان یکهو ازکجا سروکل هاش پیدا م یشود؟ خب بیا با اجازه بزرگ ترها خودمان یکی بسازیم. یک لیوان شیش های بزرگ، خمیر ریش، رنگ خوراکی، یک کاسه، آب و یک قاشق آماده کن و زود برگرد که شروع کنیم. حاضری؟

شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰

78 روز قبل
کاردستی | درخت پاییزی بسازیم

آیا رنگ و بوی تغییر فصل را حس می‌کنی؟ دیگر گرمای هوای تابستانی تمام شد و وارد فصلی تازه شدیم؛ فصل زیبای پاییز که رد پایش را در کوچه و خیابان می‌بینیم. برگ‌های درختان دارد زرد می‌شود و از شاخه به زمین می‌افتد. آماده‌ای تا کاردستیِ درختی با برگ‌های برجسته زرد و نارنجی درست کنی؟ پس مقوای رنگی، قیچی ...

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰

82 روز قبل