سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

163 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

163 روز قبل
داستان | آسیابان و روباه زیرک

در زمانهای قدیم، آسیابانی بود. او متوجه شد که دوتا از کیسه های آردش خالی شده و مقداری آرد هم روی زمین ریخته شده است. 

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

163 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

163 روز قبل
شعر | جغد خوش خواب

در دل یک نارون لانه دارد جغد پیر مانده بر روی دلش حسرت یک خواب سیر

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

163 روز قبل
سرگرمی| جنگل شلوغ پلوغ

بچه ها، در این جنگل شلوغ چند حیوان خودشان را مخفی کرده اند تا شما آن ها را پیدا کنید. بعد از پیدا کردنشان، نقاشی را با سلیقه و زیبا رنگ کنید.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

163 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

163 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

163 روز قبل
کاردستی | بچین و بساز

چی لازم داریم؟ لوله های مقوایی، کارتن، رنگ گواش یا آبرنگ، قیچی، مداد و خط کش

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

169 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

169 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

169 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

169 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

169 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

169 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

169 روز قبل