دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

248 روز قبل

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

248 روز قبل

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰

249 روز قبل

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰

249 روز قبل

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰

249 روز قبل

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

254 روز قبل

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

254 روز قبل

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰

256 روز قبل
دانستنی| درخت چند میوه

تا به حال درختی دیدید که چند میوه داشته باشد؟ آیا می دانید این درخت ها چطور به وجود میاد؟

چهار شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

260 روز قبل

جمعه ۰۵ آذر ۱۴۰۰

265 روز قبل

چهار شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۰

267 روز قبل
شعر کودک| چراغ راهنمایی

سبز و طلایی و سرخ حرفای من سه رنگه حرفامو خوب می‌فهمه هر کسی که زرنگه

چهار شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۰

267 روز قبل
شعر کودک| مهربونی یخچال

یخچال خونه ی ما جادار و مهربونه به من خوراکی م یده بدون هیچ بهونه

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰

275 روز قبل
شعر کودک | بازی چشم گیرک

با آفتاب کردم بازی چشم گیرک او بود توی بازی خیلی زرنگ و زیرک  

دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰

276 روز قبل

دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰

276 روز قبل