دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

349 روز قبل

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

349 روز قبل

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰

350 روز قبل

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰

350 روز قبل

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰

350 روز قبل

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

356 روز قبل

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

356 روز قبل

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰

357 روز قبل
دانستنی| درخت چند میوه

تا به حال درختی دیدید که چند میوه داشته باشد؟ آیا می دانید این درخت ها چطور به وجود میاد؟

چهار شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

361 روز قبل

جمعه ۰۵ آذر ۱۴۰۰

367 روز قبل

چهار شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۰

368 روز قبل
شعر کودک| چراغ راهنمایی

سبز و طلایی و سرخ حرفای من سه رنگه حرفامو خوب می‌فهمه هر کسی که زرنگه

چهار شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۰

368 روز قبل
شعر کودک| مهربونی یخچال

یخچال خونه ی ما جادار و مهربونه به من خوراکی م یده بدون هیچ بهونه

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰

377 روز قبل
شعر کودک | بازی چشم گیرک

با آفتاب کردم بازی چشم گیرک او بود توی بازی خیلی زرنگ و زیرک  

دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰

377 روز قبل

دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰

377 روز قبل