معرفی بازی | هفت سنگ

خانواده ی ما و عمو اسماعیل خانه ی پدربزرگ بودیم. من و پدربزرگ توی حیاط بودیم. 

شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰

1 روز قبل
سرگرمی | کتاب داستانهای من و مامان

سلام دوستان خوبم این روزها که بیشتر در خانه هستید د لتان م یخواهد یک هدیه ی اختصاصی برای مادرتان تهیه کنید؟

دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

6 روز قبل
سرگرمی | بازی حوا سجمع هستی یا نه؟

دوستان خوبم م یخواهیم یک بازی قدیمی را به شما معرفی کنیم. تعداد بازیکنان از دو نفر به بالا و سن از ۶ سال به بالاست. این بازی را هم م یتوان در خانه و محیط بسته و هم در بیرون و مثل پارک، حیاط، مدرسه و ... اجرا کرد. 

دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

6 روز قبل
سرگرمی| سیبهای ناقلا

نوید و نیما خانم همسایه را در پارک محل دیدند که پلاستیک خریدش پاره شده بود و تمام سی بهایش پخش شده بودند. آن ها همیشه برای خرید از کیسه پارچ های استفاده م یکنند؛ چون هم پاره نم یشود و هم به محیط زیست آسیب نم یزند. نوید و نیما مشغول جمع کردن سی بها شدند. خانم همسایه به آن ها گفت در پلا...

یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰

14 روز قبل
سرگرمی | نامه ی قشنگ

ریحانه به خاطر رعایت حال مادربزرگ بیمارش که با آ نها زندگی میکرد، به مدرسه نمیرفت.

یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰

21 روز قبل
کاردستی | جیپ کارتنی

امروز میخواهیم با یک کارتن خالی و بشقا بهای یک بار مصرف، یک ماشین زیبا درست کنیم.فراموش نکنید با چیزهایی که گاهی دور م یاندازیم با کمی خلاقیت می توانیم کاردستی های زیبا درست کنیم

شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰

22 روز قبل
کاردستی| فوتبال دستی

چی لازم داریم؟ چوب حصیر یا سیخهای چوبی گیره ی لبا س کارتن قیچی توپ کوچک

دوشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۰

27 روز قبل
سرگرمی | پارک قدیمی شهر من

حسین آقا ملک را همه به عنوان یک شخصیت بزرگ و واقف در شهر مشهد میشناسند

دوشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۰

27 روز قبل
سرگرمی با لهجه شیرین مشهدی

دوستان خوبم در این صفحه چند کلمه و یک ستون تصویر میبینید. آماده یک سرگرمی جالب هستید؟ خب حالا هر تصویر را به کلمه خودش وصل کنید

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰

33 روز قبل
آموزش نقاشی| الگو

حتما تا حالا دس تتان را روی کاغذ گذاشت هاید و دور تا دورش را خط کشید ه اید. دقت کرده اید بااین الگو چه نقاشی های قشنگی میشود، کشید؟ دوست دارید با هم یک ماهی بکشیم؟

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰

34 روز قبل
کاردستی| فرش های کاموایی

چی لازم داریم؟ سرقیچی کامواها ، چسب مایع، مقوای باطله )جعبه شیرینی(

یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰

35 روز قبل
سرگرمی| ژله انار

سلام بچه2ها! ما تصمیم گرفتیم گاهی در این صفحه به کمک هم دسرها و عصرانه های ساده و خوشمزه درست کنیم. خب اگر موافقاید، همین حالا با اجازه بزرگترها وسایل موردنیاز را برای درست کردن یک ژله بستنی آسان آماده کنید. آموزش ما ژله بستنی انار است ولی شما میتوانید با همین روش، طعمهای مختلف پودر ژله را امتحا...

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰

42 روز قبل
سرگرمی| بازی نور و تاریکی

دوست من آماده ای امروز یک نمایش و بازی جالب با هم یاد بگیریم؟ روزها نور خورشید و شب ها مهتاب، سایه ی آدمها و چیزها را میسازند. حالا ما میخواهیم به تقلید از آ نها خودمان سایه بسازیم و یک نمایش هنرمندانه ترتیب بدهیم. چطوری؟

دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

48 روز قبل

چهار شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

53 روز قبل